Skip links

MAQASID Portföy Yönetimi ile Stratejik Ortaklık

Stratejik ortaklıklarında JAZARI Powertrain Teknolojileri ve MAQASID portföy yönetimi (www.maqasid.com.tr) JAZARI Powertrain’e yatırım yapmak için özel bir VC yatırım fonu (Yenilikçi Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) kurdu. Böylelikle, JAZARI Powertrain önümüzdeki beş yıl boyunca sermaye gereksinimlerini finanse edecek ana çatının altında olacak.

JAZARI Powertrain, ticarileştirme planlarını ve pazara giriş çabalarını desteklemek amacıyla tesisini, insan kaynaklarını ve operasyonlarını tasarım, prototip oluşturma ve test etme yetenekleri açısından genişletmek için MAQASID portföy yönetimiyle işbirliği içinde bağış toplamayı organize ediyor.

Leave a comment